Strona główna » Blog » Siedziba a adres spółki z o.o. Jak dokonać ich zmiany?

Siedziba a adres spółki z o.o. Jak dokonać ich zmiany?

zmiana adresu sp z oo

Czym jest siedziba sp z oo?

Aby odpowiedzieć na pytania czym jest siedziba spółki z oo, czym jest adres spółki z oo, jak wygląda zmiana adresu spółki z oo lub zmiany siedziby spółki z oo, należy sięgnąć do przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z kodeksem cywilnym siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której siedzibę ma jej organ zarządzający. Odnosząc to do kodeksu spółek handlowych i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, siedzibą spółki jest miejscowość wskazana w umowie spółki.

Co to oznacza? Mówiąc siedziba spółki powinniśmy mieć zawsze na myśli miejscowość. Nie ma znaczenia czy jest wieś czy miasto takie jak Kraków, Chrzanów, Krzeszowice czy np. Trzebinia.

Czy spółka z oo może mieć więcej niż jedną siedzibę?

Spółka może mieć tylko jedną siedzibę. W przypadku gdy wspólnicy spółki dojdą do wniosku, że chcieliby zmienić siedzibę spółki na przykład z Krakowa na Chrzanów, konieczna jest zmiana umowy spółki. Bez zmiany umowy spółki zmiana siedziby spółki jest niemożliwa.

Zgłoszenie wniosku o zmianę siedziby do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od tego czy spółka została założona przez internet (przez portal S24) czy w formie aktu notarialnego u notariusza. W przypadku założenia spółki przez internet zmiana umowy możliwa jest także przez internet. Należy pamięć, iż w razie zmiany umowy spółki założonej przez internet u notariusza, dalsze jej zmiany można dokonać tylko w formie aktu notarialnego.

W przypadku umowy spółki zawartej u notariusza jej zmiana możemy dokonać tylko w formie aktu notarialnego. Wspólnicy muszą zwołać zgromadzenie wspólników, które podejmie uchwałę o zmianie umowy spółki. Zgromadzenie wspólników jak wskazano wyżej, wymaga formy aktu notarialnego. W tej sytuacji po dokonaniu zmiany umowy spółki zmianę należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia dokonuje zarząd spółki lub pełnomocnik powołany przez zarząd, którym z reguły jest adwokat lub radca prawny. W Krakowie sądem właściwym dla spółki z siedzibą w tym mieście będzie Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Obecnie wniosek o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym składamy za pośrednictwem internetowego portalu pod nazwą Portal Rejestrów Sądowych. Przy wniosku o zmianę siedziby podajemy dane aktu notarialnego, którym dokonano zmiany umowy spółki. Wniosek podlega opłacie sądowej w łącznej wysokości 350,00 zł. Składa się na to opłata sądowa za wniosek o zmianę danych w wysokości 250,00 zł. oraz opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100,00 zł.

Do złożenia wniosku przez Portal Rejestrów Sądowych wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Czym jest adres spółki z o.o.?

O ile w przypadku siedziby mamy do czynienia jedynie z miejscowością, to adres spółki określa już szczegółowe dane adresowe spółki, na które składają się kod pocztowy, ulica a także numer budynku oraz lokalu.

Zmiana adresu spółki z oo jest odrobinę mniej sformalizowana w porównaniu do zmiany siedziby spółki. W tym wypadku o zmianie adresu decyduje zarząd spółki z o.o. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy decyzja o zmianie adresu spółki przyjmuje formę uchwały. Jeżeli zarząd spółki jest jednoosobowy jest to decyzja. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku do zmiany adresu wystarcza forma pisemna. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wspólnicy spółki zamieszczą adres spółki w umowie spółki. W takim wypadku konieczna będzie zmiana umowy spółki, dlatego odradzamy takie rozwiązanie.

Kiedy następuje zmiana siedziby spółki?

Zmiana siedziby spółki nie nastąpi w dacie odbycia zgromadzenia wspólników spółki. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zmiana umowy spółki z o.o. następuje bowiem z chwilą wpisu zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy na to zwrócić uwagę w bieżącym funkcjonowaniu spółki, na przykład przy zawieraniu umów. Do czasu wpisu zmiany siedziby należy posługiwać się w nich starą siedzibą.

Zgłoszenie wniosku o zmianę adresu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Po podjęciu decyzji lub uchwały przez zarząd spółki z o.o. kolejnym krokiem jest zgłoszenie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. Także w tym przypadku sposób zgłoszenia zależy od tego, czy spółka była zakładana w trybie S24 czy w formie aktu notarialnego. W przypadku spółki z o.o. S24 zgłoszenie następuje przez portal S24. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie umowa spółki została sporządzona w formie aktu notarialnego, zgłoszenie następuje przez Portal Rejestrów Sądowych.

Także w tym wypadku wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 350,00 zł. Obejmuje to opłatę sądową w wysokości 250,00 zł. oraz opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100,00 zł.

Kiedy następuje zmiana adresu spółki?

W przeciwieństwie do zmiany siedziby spółki zmiana adresu spółki z oo następuje w dacie podjęcia przez zarząd spółki z o.o. decyzji lub uchwały o zmianie adresu. Wynika to z tego, że przy zmianie adresu z reguły nie musimy zmieniać umowy spółki, dlatego skutek następuje natychmiast. Miejscowość pozostaje w tym przypadku ta sama.

Każdy z wniosków można złożyć samodzielnie lub skorzystać z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej spółki z o.o.

Podsumowując adres a siedziba spółki z o.o. to dwa różne pojęcia. Zmiana adresu spółki z o.o. i zmiana siedziby idąc krok po kroku przebiegają nieco inaczej, jak wyjaśniliśmy wyżej. W obu przypadkach proces zmiany winien zakończyć się zgłoszenie wniosku o zmianę danych do Krajowego Rejestru Sądowego. Zwykle wniosek składa zarząd spółki lub działający na podstawie pełnomocnictwa fachowy pełnomocnik taki jak radca prawny lub adwokat.

Jeżeli ten artykuł Ci się spodobał lub pomógł prosimy o polubienie naszej strony w serwisie Facebook.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie zmiany umowy spółki z o.o., jej siedziby lub adresu, napisz do nas: biuro@prawo-krakow.pl lub zadzwoń 514 089 599

NASZE SPECJALIZACJE

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. Nie należy podejmować na podstawie zawartych w nim informacji jakichkolwiek działań bez zasięgnięcia uprzedniej porady prawnej. Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień jego sporządzenia.

Dodaj komentarz