Podział majątku Kraków

Strona główna » Podział majątku Kraków

Podział majątku (Kraków) to sytuacja, która ma miejsce najczęściej w momencie, kiedy małżonkowie decydują się na rozwód. Wówczas zachodzi konieczność podziału dotychczas zgromadzonego majątku wspólnego. Jak przebiega taki proces i na jakie dokumenty należy złożyć przed sądem? Nasza kancelaria świadczy szeroki zakres usług, również te dotyczące podziału majątku. Kraków i województwo małopolskie to miejsce naszego działania, gdzie każdego dnia pomagamy naszym klientom osiągnąć najbardziej satysfakcjonujące rozstrzygnięcia.

Podział majątku Kraków – Kancelaria Prawna

Formalne zakończenie małżeństwa, tj. rozwód nie zawsze oznacza rozwiązanie wszystkich relacji między dwiema stronami. Często problemem staje się wspólny majątek, taki jak dom, mieszkanie, działka, samochód czy inne kosztowności. Zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd w trakcie postępowania rozwodowego może dokonać podziału majątku, jeżeli nie będzie to zbytnio przedłużało całego procesu. Zwyczajowo jednak kwestię tą rozwiązuję się na osobnej rozprawie. W jaki sposób to zrobić, aby uzyskać dla siebie jak najlepsze rezultaty. Niewątpliwie w przypadku podziału majątku (Kraków) warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który doskonale zna wszelkie przepisy prawa oraz posiada duże doświadczenie w kwestii spraw z zakresu podziału majątku. Wsparcie specjalisty może okazać się nieocenioną pomocą.

Podział majątku (Kraków) polega przede wszystkim na wyjściu ze współwłasności dóbr, takich jak dom, mieszkanie, firma, a także rozwiązanie innych problemów takich jak kredyty. Bardzo często do podziału majątku dochodzi polubownie, za zgodą obu byłych małżonków. Wówczas stosowna procedura oraz dokumentacja zostaje zawarta przed notariuszem. Jeżeli były małżonkowie nie mogą porozumieć się w kwestii podziału wspólnych dóbr, konieczna będzie kolejna rozprawa sądowa. W obu przypadkach warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże przygotować wszystkie dokumenty, a także będzie reprezentował klienta na drodze postępowania sądowego lub w negocjacjach wobec byłego małżonka. Specjalista doradzi również, jaki jest najlepszy sposób na podział dóbr. Może on zachodzić bowiem na kilka sposobów – podział takich dóbr jak nieruchomości między męża i żonę, przepisanie własności tylko na jednego małżonka z koniecznością spłaty połowy wartości oraz sprzedaż wspólnego majątku.

Podział majątku (Kraków) – doświadczony prawnik

Pomoc doświadczonego adwokata lub radcy prawnego to ogromne wsparcie podczas wszystkich etapów rozwodu oraz podziału majątku. Kraków to miasto, w którym świadczymy usługi naszej kancelarii. Doskonale wiemy, że sprawy związane z zakończeniem pożycia małżeństwa mogą wywoływać wiele emocji oraz stresu. Właśnie dlatego warto oddać formalności w ręce doświadczonych osób. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych. Szczegółowo wyjaśniamy naszym klientom wszystkie podejmowane działania, a także wypracowujemy rozwiązanie, które okaże się najbardziej korzystne. Słuchamy naszych klientów i staramy się dopasować nasze usługi do ich indywidualnych potrzeb. Przy odpowiednim przygotowaniu podział majątku (Kraków) może zostać przeprowadzony szybko oraz skutecznie.

Podział majątku (Kraków) okazuje się często konieczny po rozwodzie. Najczęściej podział majątku jest ustalany polubownie przez małżonków, jednak w razie konfliktu – orzeka o nim sąd. Zgodnie z zasadą, obie strony powinny otrzymać równą część majątku wspólnego, jednak czasami tak nie jest. Wiąże się to na przykład ze znacznymi różnicami w zarobkach lub długotrwałą separacją faktyczną. W tych przypadkach sąd bierze pod uwagę takie fakty jak zaangażowanie w utrzymanie domostwa czy wychowanie dzieci. Warto wiedzieć, że wyłącznie majątek wspólny zostanie podzielony. Ów podział więc nie będzie dotyczył osobistych nagród, prezentów. Zajmujemy się zarówno rozwodami za porozumieniem stron, rozwodami bez orzekania o winie i rozwodami z orzekaniem o winie. Prowadzimy także sprawy o separację w tych samych przypadkach, co rozwód. Podział majątku (Kraków) co do zasady nie obejmuje także dóbr, które posiadało się jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

Podział majątku w Krakowie

W przypadku orzeczenia winy po stronie małżonka na podział majątku (Kraków) nie wpływają takie czynniki jak kwestia dzieci czy wina jednej ze stron. Ten proces może zostać dokonany na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich, umowa polubowna, polega na zawarciu umowy pomiędzy małżonkami o podział wspólnego majątku. Z kolei droga sądowa wiąże się z wydaniem przez ten organ postanowienia w sprawie o podział wspólnego majątku. Jest ogłaszane po przeprowadzeniu postępowania na wniosek jednego z małżonków. Nasi prawnicy pomogą wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie, aby zaoszczędzić klientowi stresu oraz czasu.