Organizacje Pozarządowe

Strona główna » Organizacje Pozarządowe

Prawnik dla organizacji pozarządowej

Pomagamy fundacjom, stowarzyszeniom oraz klubom sportowym od etapu tworzenia organizacji, poprzez jej bieżące funkcjonowanie, a także likwidację.

Pomoc kancelarii obejmuje w szczególności:

– tworzenie statutu fundacji lub stowarzyszenia,

– rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,

– przygotowanie uchwał i protokołów zebrań,

– uzyskiwanie statutu organizacji pożytku publicznego (OPP),

– asystę przy ewentualnych sporach sądowych,

– likwidację organizacji.

Uwaga – w uzasadnionych przypadkach pomagamy nieodpłatnie po uzyskaniu wiedzy o celu danej organizacji i jej członkach.

prawnik klub sportowy
obsługa prawna klubów sportowych