Prawnik dla organizacji pozarządowej

Strona główna » Prawnik dla organizacji pozarządowej

Pomagamy w sprawach prawnych organizacjom pozarządowym, w tym: fundacjom, stowarzyszeniom oraz klubom sportowym od etapu tworzenia organizacji, poprzez jej bieżące funkcjonowanie, a także ich likwidację. Pomoc naszego prawnika dla organizacji pozarządowej obejmuje w szczególności:

  • tworzenie statutu fundacji lub stowarzyszenia,
  • rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowanie uchwał i protokołów zebrań,
  • uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego (OPP),
  • asystę przy ewentualnych sporach sądowych,
  • likwidację organizacji.
Uwaga – w uzasadnionych przypadkach pomagamy nieodpłatnie po uzyskaniu wiedzy o celu danej organizacji i jej członkach!

prawnik klub sportowy