Upadłość Konsumencka

Strona główna » Upadłość Konsumencka

Upadłość konsumencka Kraków

Upadłość konsumencka w Krakowie

Statystyki pokazują, że coraz więcej osób decyduje się na ruch, którym jest upadłość konsumencka. Kraków to miasto, w którym oferujemy pomoc w jej uzyskaniu, dlatego zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Co to jest upadłość konsumencka?

Nazywa się w ten sposób postępowanie sądowe, które jest skierowane dla osób prywatnych, czyli nieposiadających firm, mające na celu ogłoszenie upadłości. Decyzja o upadłości konsumenckiej dotyczy osób, które nie są w stanie wyjść ze swoich długów i stały się niewypłacalne. Celem wspominanej upadłości jest natomiast oddłużenie całości lub części należności. Trzeba pamiętać, że redukcja długów ma wpływ wyłącznie na zadłużenie obciążające danego człowieka przed jej ogłoszeniem. Co istotne, wniosek o ogłoszenie upadłości może skierować na drogę sądową nie tylko dłużnik, ale też wierzyciel, według zasad określonych prawem upadłościowym.

Człowiek staje się niewypłacalny w momencie, kiedy, w uproszczeniu, jego miesięczne zarobki nie wystarczają do utrzymania się i spłaty długów, czyli kiedy dana osoba utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie może obyć się bez sądu, dlatego zainteresowanym potrzebna będzie odpowiednia reprezentacja i pomoc.

By ogłosić upadłość konsumencką, powinno się złożyć wniosek i uiścić opłatę wynoszącą 30 zł. Samodzielne przygotowywanie tego pisma może być problematyczne, dlatego z chęcią zajmiemy się sporządzeniem wszelkiej potrzebnej dokumentacji.

Po przeprowadzeniu postępowania, gdy sąd ogłosi upadłość dłużnika, w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd w szczególności wymienia wierzycieli podlegających spłacie, dokonuje podziału funduszy masy upadłości (pozyskanych z majątku dłużnika), określa też w jakim zakresie  i w jaki okresie (nie dłuższym, co do zasady niż 36 miesięcy) dłużnik jest obowiązany spłacać zobowiązania jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli

Sąd co do zasady w ramach postępowania nakazuje sprzedać mienie dłużnika, by jego zobowiązania zostały spłacone.

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Jest też możliwa sytuacja, gdy sąd umorzy zobowiązania dłużnika – upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Nierzadko upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez małżonka. W tej sytuacji między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny wchodzi do masy upadłości.

Niezależnie od tego, czy chęć ogłoszenia upadłości jest spowodowana brakiem pracy, chorobą lub jeszcze innym zdarzeniem, nasza kancelaria chętnie pomoże. W tym celu zapraszamy do kontaktu, a nasi specjaliści umówią spotkanie, na którym prawnik dowie się więcej na temat konkretnej sprawy klienta, a także wyjaśni w sposób rzeczowy zagadnienie, którym jest upadłość konsumencka. Kraków to miasto, w którym mieści się nasza kancelaria, dlatego serdecznie zapraszamy.

Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie, które ciągle jest rozbudowywane. Stale poszerzamy naszą wiedzę i aktualizujemy znajomość prawa, które nieprzerwanie ewoluuje.