Obsługa Prawna Firm i Spółek

Strona główna » Specjalizacje » Obsługa Prawna Firm i Spółek

Obsługa prawna firm Kraków i okolice

Oferujemy kompleksową obsługę prawną:

– indywidualnym przedsiębiorcom,

– przedsiębiorcom działającym w formie spółki cywilnej,

– spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością,

– spółkom jawnym, spółkom komandytowym i innym spółkom prawa handlowego,

W ramach obsługi prawnej firm:

– prowadzimy pełną obsługę korporacyjną zapewniając asystę m.in. przy takich czynnościach jak: zmiana umowy spółki, zmiana wspólnika, podwyższenie kapitału zakładowego, przejęcie spółki itp.

– prowadzimy bieżące doradztwo prawne w zakresie umów i kontaktów z kontrahentami,

– prowadzona jest windykacja wierzytelności, od wezwania do zapłaty, poprzez sporządzenie pozwu i reprezentowanie klienta przed sądem a następnie prowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania wierzytelności

– prowadzimy spory sądowe.

obsługa prawna zarządu i zgromadzeń wspólników, wyłączenie wspólnika

Zakładanie i likwidacja spółek oraz

innych podmiotów gospodarczych

Oferujemy naszą pomoc przy założeniu spółki każdego rodzaju. W ramach pomocy analizujemy potrzeby konkretnego klienta proponując określony typ spółki, poszczególne postanowienia samej umowy. Asystujemy przy samym zakładaniu spółki, zarówno u notariusza, jak i za pośrednictwem internetu, a także kierujemy całym procesem rejestracji spółki.

Likwidacja spółki

Oferujemy pomoc przy likwidacji spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółki akcyjnej. Likwidacja spółki krok po kroku odbywa się przy pomocy prawnika, który asystuje zarówno przy przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, jak i zapewnia niezbędną pomoc przy likwidacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.Zadzwoń i zapytajZadzwoń i zapytajZadzwoń i zapytajZadzwoń i zapytajZadzwoń i zapytaj

Wyłączenie wspólnika ze spółki

W razie konfliktu między wspólnikami czasem jedyną możliwością jego rozwiązania jest wyłączenie wspólnika ze spółki. Wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej, wyłączenie wspólnika ze spółki komandytowej czy też wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w każdym z tych przypadków pomagamy w analizie stanu prawnego i podjęcia odpowiednich działań. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki jest rozwiązaniem ostatecznym, ale czasem koniecznym, w razie gdy negocjacje w zakresie dobrowolnego wyjścia wspólnika ze spółki nie przyniosą rezultatu. Pomagamy w całym powyższym procesie.

Zgromadzenie wspólników – obsługa

Oferujemy pomoc w zakresie organizacji i przeprowadzenia zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, głosowania wspólników spółki jawnej, spółki komandytowej oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej. Sporządzamy wewnętrzne dokumenty korporacyjne – regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej, projekty uchwał wspólników a także protokołów. Kancelaria przygotowuje każdorazowo m.in. protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku, a następnie asystuje, jak i zapewnia niezbędną pomoc w rejestracji ewentualnych zmian w spółce w Krajowym Rejestrze Sądowym.