Polityka Prywatności

Strona główna » Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lizoń Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Krakowie ,  adres: 31-515 Kraków, ul. ks.bpa Władysława Bandurskiego 22/2 („Administrator Danych Osobowych” lub „Administrator”).

Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie

1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze ma charakter dobrowolny. Jednakże brak zgody może prowadzić do braku możliwości realizacji umowy lub innych czynności przez Administratora.

2. Użytkownikom serwisu internetowego www.prawo-krakow.pl przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z  Administratorem Danych Osobowych,
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do  Administratora Danych Osobowych,
 • cofnięcia uprzednio wydanej zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

3. Użytkownik, w celu poinformowania Administratora Danych Osobowych o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych na adres e-mail: biuro@prawo-krakow.pl,

4. Wszelkie zapytania lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane do  Administratora Danych Osobowych na adres mailowy: biuro@prawo-krakow.pl

Zakres, cel i sposób przetwarzania danych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa), oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika serwisu internetowego www.prawo-krakow.pl lub odbiorcę usług świadczonych przez Administratora, a ich przetwarzanie następuje w celu:

 • spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
 • nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umowy,
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania (w tym kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego) lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie; 
 • kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń;
 • działań statystycznych i marketingowych Administratora Danych Osobowych;
 • dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników;
 • wypełniania obowiązków prawnych Administratora.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności w postaci  marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

3. Działania Administratora nastawione są na zapewnienie jak największej poufności w zakresie danych osobowych Użytkowników, w szczególności w zakresie ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem,  modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

4. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych – za pomocą serwisu internetowego oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji – informacji tak długo, jak jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze względu na usprawiedliwiony interes prawny Administratora.

5. Administrator Danych Osobowych ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do tych celów.

6.Dane użytkownika nie podlegają profilowaniu przez Administratora.

7. Dane użytkownika mogą być przekazane podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem w związku ze świadczonymi przez niego usługami (np.firmy księgowe, podatkowe, informatyczne).

Pliki cookies

W ramach strony internetowej www.prawniczakancelaria.pl pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • dostarczania użytkownikom treści marketingowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez system teleinformatyczny serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez serwis lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia chyba że konfiguracja urządzenia użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookies po zakończeniu sesji urządzenia.

CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do serwisu – Administrator może przechowywać w plikach cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania serwisu.
 • oferowanie usług multimedialnych – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki cookies do oferowania użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do wsparcia usług społecznościowych.

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje w szczególności z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na urządzeniach użytkownika serwisu:

 • Google Analytics
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube

Korzystając z linku do innej strony internetowej użytkownik powinien zapoznać się z polityką cookies strony docelowej. Administrator oświadcza, że co do zasady nie kontroluje takich stron/serwisów.

Szczegółowy opis polityki plików cookie usług związanych z google użytkownik może znaleźć tutaj: http://www.google.com/policies/privacy/.

Szczegółowy opis polityki plików cookie usług związanych z facebook użytkownik może znaleźć tutaj:: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies.

MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookies korzystając z narzędzi urządzenia użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta z usług serwisu.

WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookies na urządzeniu użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje serwisu w przypadku gdy użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

Postanowienia końcowe

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności w serwisie internetowym www.prawniczakancelaria.pl