obsługa zarządów i rad nadzorczych, audyt prawny spółki kraków
wyłączenie wspólnika ze spółki, zgromadzenie wspólników spółki i inne sprawy korporacyjne

PRAWNIK KRAKÓW

prawnik kraków prowadzi - sprawy sądowe, obsługa prawna firm i spółek - kraków i okolice, oraz udziela porad prawnych

UMÓW SPOTKANIE

prawnik kraków prowadzi sprawy sądowe, obsługę prawną firm i spółek - kraków i okolice, oraz udziela porad prawnych

Obsługa prawna firm Kraków i okolice

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną:

- indywidualnym przedsiębiorcom,

- przedsiębiorcom działającym w formie spółki cywilnej,

- spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością,

- spółkom jawnym, spółkom komandytowym i innym spółkom prawa handlowego,

 

W ramach obsługi prawnej firm:

- prowadzimy pełną obsługę korporacyjną zapewniając asystę m.in. przy takich czynnościach jak: zmiana umowy spółki, zmiana wspólnika, podwyższenie kapitału zakładowego, przejęcie spółki itp.

- prowadzimy bieżące doradztwo prawne w zakresie umów i kontaktów z kontrahentami,

- prowadzona jest windykacja wierzytelności, od wezwania do zapłaty, poprzez sporządzenie pozwu i reprezentowanie klienta przed sądem a następnie prowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania wierzytelności

- prowadzimy spory sądowe.

obsługa prawna zarządu i zgromadzeń wspólników, wyłączenie wspólnika

Zakładanie i likwidacja spółek oraz

innych podmiotów gospodarczych

 

Oferujemy naszą pomoc przy założeniu spółki każdego rodzaju. W ramach pomocy analizujemy potrzeby konkretnego klienta proponując określony typ spółki, poszczególne postanowienia samej umowy. Asystujemy przy samym zakładaniu spółki, zarówno u notariusza, jak i za pośrednictwem internetu, a także kierujemy całym procesem rejestracji spółki.

 

Likwidacja spółki

 

Oferujemy pomoc przy likwidacji spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółki akcyjnej. Likwidacja spółki krok po kroku odbywa się przy pomocy prawnika, który asystuje zarówno przy przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, jak i zapewnia niezbędną pomoc przy likwidacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zadzwoń i zapytaj

Zadzwoń i zapytaj

Zadzwoń i zapytaj

Zadzwoń i zapytaj

Zadzwoń i zapytaj

Wyłączenie wspólnika ze spółki

 

W razie konfliktu między wspólnikami czasem jedyną możliwością jego rozwiązania jest wyłączenie wspólnika ze spółki. Wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej, wyłączenie wspólnika ze spółki komandytowej czy też wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - w każdym z tych przypadków pomagamy w analizie stanu prawnego i podjęcia odpowiednich działań. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki jest rozwiązaniem ostatecznym, ale czasem koniecznym, w razie gdy negocjacje w zakresie dobrowolnego wyjścia wspólnika ze spółki nie przyniosą rezultatu. Pomagamy w całym powyższym procesie.

 

Zgromadzenie wspólników - obsługa

 

Oferujemy pomoc w zakresie organizacji i przeprowadzenia zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, głosowania wspólników spółki jawnej, spółki komandytowej oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej. Sporządzamy wewnętrzne dokumenty korporacyjne - regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej, projekty uchwał wspólników a także protokołów. Kancelaria przygotowuje każdorazowo m.in. protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku, a następnie asystuje, jak i zapewnia niezbędną pomoc w rejestracji ewentualnych zmian w spółce w Krajowym Rejestrze Sądowym.

prawnik kraków prowadzi sprawy sądowe z prawa pracy, oraz udziela porad prawnych z prawa pracy

KONTAKT

telefon: 514 08 95 99

31-515 Kraków, ul. Ks. Bpa Władysława Bandurskiego 22/2

prawnik kraków prowadzi sprawy sądowe, obsługę prawną firm i spółek - kraków i okolice, oraz udziela porad prawnych
prawnik kraków prowadzi sprawy sądowe, obsługę prawną firm i spółek - kraków i okolice, oraz udziela porad prawnych
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!