PRAWNIK KRAKÓW

prawnik kraków prowadzi - sprawy sądowe, obsługa prawna firm i spółek - kraków i okolice, oraz udziela porad prawnych

UMÓW SPOTKANIE

prawnik kraków prowadzi sprawy sądowe, obsługę prawną firm i spółek - kraków i okolice, oraz udziela porad prawnych

Opisujemy krok po kroku jak założyć spółkę jawną

 

Spółka jawna to najprostsza ze spółek prawa handlowego. Wystarczą dwie osoby i przysłowiowa kartka papieru, by rozpocząć tworzenie spółki jawnej.

 

Kto może być wspólnikiem spółki jawnej?

Wspólnikiem spółki jawnej może być osoba fizyczna (przysłowiowy Jan Kowalski), jak i inna spółka prawa handlowego (np. spółka z o.o.)

 

Założenie spółki jawnej krok po kroku

 

Co musi zawierać umowa spółki jawnej?

Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

 

 

1. firmę spółki - firma spółki powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatek "spółka jawna". W obrocie można używać skrótu "sp.j.".

 

Czyli np. firma spółki jawnej może brzmieć "Kowalski i wspólnicy spółka jawna"

 

2. siedzibę spółki, - siedzibą spółki jawnej jest miejscowość np. Kraków. Warto zwrócić uwagę, że czym innym jest siedziba (którą jest konkretna miejscowość) a czym innym adres spółki jawnej (którym jest konkretna ulica i lokal w danej miejscowości)

 

3. wkłady i ich wartość, - Wkład do spółki jawnej może być pieniężny lub niepieniężny. Wkładem niepieniężnym może być przeniesienie lub obciążenie własności rzeczy lub innych praw, czy też świadczenie na rzecz spółki jawnej.

 

Przykład nr 1:

Jan Kowalski z Marianem Iksińskim zawierają spółkę jawną w celu zawojowania branży artykułów biurowych. Jan Kowalski wnosi do spółki jawnej wkład pieniężny w postaci 10.000,00 zł. a Marian Iksiński wnosi do niej wkład niepieniężny w postaci swojego niezawodnego samochodu dostawczego marki Volkswagen o wartości również 10.000,00 zł.

 

4. przedmiot działalności spółki, - wspólnicy wskazują, jaki rodzaj działalności gospodarczej ma prowadzić spółka jawna. Następuje to poprzez wskazanie odpowiednich rodzajów działalności wraz ze wskazaniem ich kodów z Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 

5. czas trwania (jeśli jest oznaczony). - spółka jawna może być zawarta w konkretnym celu np. wybudowania osiedla domów jednorodzinnych a następnie ich sprzedaży. Po osiągnięciu celu wspólnicy dzielą się zyskiem (oby!) i zamykają spółkę.

 

Jakie są etapy zakładania spółki jawnej?

 

Najpierw wspólnicy ustalają treść umowy spółki jawnej wskazując w niej wszystkie konieczne elementy. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Następnie należy złożyć wniosek o wpis spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Ważne !! Spółka jawna powstaje dopiero z chwilą jej wpisu do rejestru. Nie można zatem rozpocząć działalności gospodarczej przed jej wpisem.

 

Zgłoszenie spółki jawnej do rejestru

 

Wspólnicy spółki jawnej powinni zgłosić do sądu następujące dane:

 

1. firmę, siedzibę i adres spółki,

 

2. przedmiot działalności spółki,

 

3. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,

 

4. nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji. - Co do zasady każdy ze wspólników jest uprawniony do reprezentacji spółki, ale w umowie można ustalić, że reprezentacja będzie łączna (w takim wypadku np. jeśli będzie dwóch wspólników, to tylko ich łączne działanie doprowadzi do skutecznego nabycia przez spółkę prawa lub zaciągnięcia zobowiązania).

 

Zgłoszenie spółki jawnej do rejestru następuje przy pomocy formularzy - jeśli zgłaszamy wniosek w formie pisemnej. Możliwe jest też założenie spółki jawnej w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu.

 

Ile to kosztuje?

 

Gdy rejestrujesz spółkę tradycyjnie (papierowo):

500 zł – opłata sądowa za wpis

100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 

Gdy rejestrujesz spółkę online (w systemie S24)

250 zł – opłata sądowa za wpis

100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 

Po zarejestrowaniu spółki i załatwienia sprawy związanymi z podatkami można rozpocząć działalność i budowanie firmy mlekiem i miodem płynącej. 

 

Podatki w spółce jawnej

 

Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są poszczególni wspólnicy spółki, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, a gdy wspólnikiem jest osoba prawna - podatek CIT. 

 

Spółka jawna może być natomiast podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

 

Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki jawnej

 

Wspólnik odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami. Jego odpowiedzialność co do zasady ma charakter subsydiarny, co oznacza, że egzekucję z jego majątku przeprowadza się dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna.

 

Są to ogólne zasady dotyczące spółki jawnej. W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Jeżeli ten artykuł Ci się spodobał lub pomógł prosimy o polubienie naszej strony w serwisie Facebook.

 

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej, napisz do nas: biuro@prawo-krakow.pl

 

NASZE SPECJALIZACJE

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. Nie należy podejmować na podstawie zawartych w nim informacji jakichkolwiek działań bez zasięgnięcia uprzedniej porady prawnej udzielonej na podstawie konkretnego stanu faktycznego. Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień jego sporządzenia.

 

 

 

jak założyć spółkę jawną?

15 grudnia 2019
poradnik jak założyć spółkę jawną

Powrót do bloga

KONTAKT

telefon: 514 08 95 99

31-515 Kraków, ul. Ks. Bpa Władysława Bandurskiego 22/2

prawnik kraków prowadzi sprawy sądowe, obsługę prawną firm i spółek - kraków i okolice, oraz udziela porad prawnych
prawnik kraków prowadzi sprawy sądowe, obsługę prawną firm i spółek - kraków i okolice, oraz udziela porad prawnych
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!